Skip til hoved indholdet

Udbud af græsareal ved Kirkebredegård i Vallensbæk Kommune til løsdrift af heste

Nu udbydes en mulighed for at leje et græsareal i Vallensbæk Kommune til løsdrift af heste.

Om arealet

Græsarealet udgør ca. 1 hektar, og der kan maksimalt gå tre heste på arealet. Det ligger ved Kirkebredegård midt i Vallensbæk og tæt på Vallensbæk Rideakademi. Græsarealet udlejes, da Vallensbæk Rideakademi for tiden ikke har brug for folden.

Græsarealet udlejes til en minimumsleje på 1.250 kr. pr. måned. Dertil kommer faste udgifter til el og vand på 250 kr. pr. måned, der skal betales af lejer. Lejer skal selv vedligeholde arealet.
I forbindelse med udlejningen bygger kommunen et mindre læskur til hestene på græsarealet.

Græsarealet udlejes med en varighed på 3 år fra ca. 15. juni 2021, hvorefter kommunen agter at udbyde arealet igen. Kontrakten kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel med skriftlig oplysning om grunden til opsigelsen.

Bud og kontakt

Bud sendes til csf@vallensbaek.dk og skal være modtaget senest mandag den 31. maj 2021 kl. 12.00.

Hvis der indkommer flere bud, vælger kommunen det højeste. Ved flere ens bud blandt de højeste forbeholder kommunen sig at vælge frit mellem disse bud. Vallensbæk Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle de indkomne bud.

Du kan henvende dig til Leder af Vallensbæk Rideakademi Per Springborg, hvis du ønsker at besigtige græsarealet – Tlf. 20188617 / pcs@vallensbaek.dk