Skip til hoved indholdet

Ambitionerne for Vallensbæk Rideakademi

Politikerne i Vallensbæk besluttede i april 2020 at omdanne Vallensbæk Ridecenter til en større rideskole – Vallensbæk Rideakademi.

Vallensbæk Ridecenter blev fra august 2020 omdannet til en udvidet rideskole, og ridecentret skiftede i den forbindelse navn til Vallensbæk Rideakademi.

Rideakademiet skal være et attraktivt fritidstilbud for især børn og unge og skal være med til at udvikle nye tilbud og aktiviteter sammen med brugerne og danne rammen om lokalt engagement i Vallensbæk.

Vallensbæk Rideakademi skal være et sted, hvor man kan lære at ride på alle niveauer. Og det skal tage udgangspunkt i den daglige undervisning af børn, unge og voksne, som rider på akademiets heste. 

Skolerne i Vallensbæk får tilbudt, at 5.-klasserne kan få ridning på skoleskemaet i forbindelse med idrætsundervisningen. Akademiet skal også udvikle nye aktiviteter for daginstitutioner, skoler og ældre og være en platform for udvikling af nye tiltag på tværs af generationer i Vallensbæk. Vi ønsker, at frivillige skal inddrages i arbejdsopgaverne på Akademiet, for at opnå ejerskab for stedet. Vi ønsker også at etablere samarbejde med SFO’erne og Juniorklubberne.

Det er planen at udvide rideundervisningen med plads til flere børn, unge og voksne, og så skal Akademiets faciliteter stadig anvendes til ridestævner og mange andre arrangementer.

Kriterierne for opstaldning af heste på Rideakademiet

I forbindelse med etableringen af Rideakademiet, er der lidt overskydende plads, som skal anvendes til opstaldning af heste ejet af borgere i Vallensbæk. Kriterierne og vilkårene for at få en opstaldningsmulighed på Vallensbæk Rideakademi. Kriterierne for at få en boks er i nævnte rækkefølge:

  1. Vallensbæk-borgere, som køber en af Rideakademiets heste og som ønsker at have den opstaldet
  2. Vallensbæk-borgere, som ønsker at have en hest opstaldet
  3. Vallensbæk-borgere, som i forvejen har én hest opstaldet

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af ridecentret Anne Christine Knudsen.

  • Tlf. 30479978
  • alk01@vallensbaek.dk