Skip til hoved indholdet

Kommunalt græsareal til heste udbydes

Har du heste, kan du leje græsareal ved Toftegården i Vallensbæk Kommune.

Nu udbydes en mulighed for at leje et græsareal i Vallensbæk Kommune til løsdrift af heste. Græsarealet udgør ca. 2 hektar, og der kan maksimalt gå fem heste (under stangmål på 160 cm) på arealet.

Græsarealet ligger midt i Vallensbæk ved Toftegården på Toftevej, tæt på Vallensbæk Rideakademi. Græsarealet udlejes, da Vallensbæk Rideakademi for tiden ikke har brug for folden.

Betingelser for leje

Græsarealet udlejes til en minimumsleje på 2.500 kr. pr. måned inklusiv adgang til et læskur til hestene. Dertil kommer faste udgifter til el og vand på 250  kr. pr. måned, der skal betales af lejer. Lejer skal selv vedligeholde arealet – herunder vedligeholde hegnet og kratrydde under hegnet.

Græsarealet udlejes med en varighed på tre år fra 1. juli 2023, hvorefter kommunen agter at udbyde arealet igen. Kontrakten kan af begge parter opsiges med en måneds varsel med skriftlig oplysning om grunden til opsigelsen.

Send dit bud

Bud sendes til csf@vallensbaek.dk og skal være modtaget senest tirsdag den 2. maj 2023 kl. 12.00.

Hvis der indkommer flere bud, vælger kommunen det højeste. Ved flere ens bud blandt de højeste forbeholder kommunen sig at vælge frit mellem disse bud. Vallensbæk Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle de indkomne bud.

Besigtigelse

Du kan henvende dig til leder af Vallensbæk Rideakademi, Per Springborg, hvis du ønsker at besigtige græsarealet på 20188617 eller pcs@vallensbaek.dk